O nama

Poštujući specifičnosti ostarelih, njihove potrebe, interesovanja i očekivanja sa kojima dolaze, posedujemo raznovrsnu kadrovsku osposobljenost pre svega kvalitet timskog funkcionisanja.

Proces rada je organizovan u cilju efikasnije realizacije postavljenih ciljeva kao i unapređenja kvaliteta usluga i kvaliteta života u našoj ustanovi kroz službe:

 • stručne službe za socijalni rad
 • zdrastvene službe
 • opšte i pravne poslove
 • finansijsko-računovodstvenu službu
 • službu za pripremu hrane
 • službu za održavanje

Služba za socijalni rad kroz stručne poslove bavi se zadovoljavanjem potreba i ostvarivanjem prava svakog korisnika od dolaska i tokom čitavog boravka u Ustanovi.

Korisnici su uključeni u radno-okupacione aktivnosti sa sadržajima muzičkog, dramskog i kreativnog ispoljavanja, a u skladu sa ličnim interesovanjima i mogućnostima.

Zasebni objekti su sopstvena kotlarnica i bunar za vodu. Korisnici su smešteni u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa terasama, kupatilima, telefonima, kablovskom antenom.

Zavisni korisnici, od tuđe nege i pomoći, su smešteni na stacionarnom delu Ustanove i pod budnim oko profesionalno obučenog medicinskog osoblja i specijalizovanim lekarskim uslugama 24 časa dnevno brine o svim korisnicima.

Poštujući individualnost svakog pojedinca obeležavaju se lični, održivi i verski praznici.

Saradnjom sa institucijama, organizacijama, pojedincima i grupama iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja Ustanova stvara ambijent uključenosti korisnika u društveno okruženje.

Korisnici učestvuju na svim manifestacijama koje organizuju druge ustanove i lokalna zajednica, na putovanjima, izletima, itd.

Ako želite da svoju starost provedete u:

 • prirodnom banjskom ambijentu
 • dobro organizovanoj ustanovi
 • udobnom konfornom smeštaju
 • visokokvalitetnim uslugama
 • organizovanom slobodnom vremenu sa puno pažnje, brige i posvećenosti onda je Vaš izbor

Gerontološki centar Mataruška Banja